แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'โลกติกิจฉกกถา' ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก
ในวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔
ออนไลน์ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

>>>คลิกเข้าชมตรงนี้ได้อีกช่องทาง

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 11057
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ปรักกมกถา ว่าด้วยความมุ่งมั่น - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู44)

จริยธรรมของคนตรวจเงินแผ่นดิน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1011)

คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5693)

สันติภาพวิถีใหม่ภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5824)

พุทธิวินยกถา ว่าด้วยความรู้คู่ระเบียบวินัย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5958)

ธรรมกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6129)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7406)

ฌานกถา ว่าด้วยการเพ่งพินิจ (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๓) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7423)

ปรัชญาแนวพุทธกับการบริหารยุคใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7280)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7917)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู7714)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8547)

พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8611)

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10578)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู11058)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

(เปิดดู8419)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู13530)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9538)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15535)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู9795)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 90 คน
เมื่อวานนี้ 622 คน
เดือนนี้ 15,527 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,099 คน
ทั้งหมด 1,816,078 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob