แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

บุญกิริยากถา ว่าด้วยการทำบุญ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง 'บุญกิริยากถา' ว่าด้วยการทำบุญ

ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 10384
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู54)

หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู44)

มาลาคุณกถา ว่าด้วยพวงมาลัยชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู169)

แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู539)

จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู787)

วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1718)

ทบทวนปฏิภาณ EP.02 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2570)

บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2819)

ปฏิภาณกถา ว่าด้วยปฏิภาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3195)

ยกสื่ออุปกรณ์ EP.01 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3424)

ความรู้พื้นฐานกับหลักการและวิธีการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4044)

เล่าขานตำนานสาลิกาป้อนเหยื่อ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4639)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7153)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู7015)

มิตตธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะของมิตร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8126)

พระราชรัตนโมลีกับการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7952)

อัตถานุสรณกถา ว่าด้วยการรำลึกถึงคุณประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8243)

การบริหารและพัฒนาจิตตานุภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8257)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7905)

พุทธานุสรณกถา ว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7721)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 71 คน
วันนี้ 447 คน
เมื่อวานนี้ 702 คน
เดือนนี้ 5,684 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,045,149 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob