แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-05-09-royal scholarshipพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยาย
เรื่อง 'การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย'

แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๔
ณ อาคารทรงกลม ออดิทอเรียม
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

เขียนเมื่อ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 | อ่าน 5450
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

การบริหารและพัฒนาจิตตานุภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู951)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2320)

พุทธานุสรณกถา ว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4150)

Closing Ceremony Vesak Day 2022 - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู4080)

วันวิสาขบูชา 2565 Vesak Celebration 2022 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4110)

Royal Thai Tipitaka Translation Project Workshop on 'Translation and Terminological Consistency' - Itthipol Khunpluem

(เปิดดู4082)

กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4125)

กรุณาธรรมเยียวยาโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ได้อย่างไร - ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

(เปิดดู4095)

มูลนิธิมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5379)

มูลนิธิมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู5353)

พุทธวิทยาศาสตร์กับปัญหาปรัชญาจากควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5357)

สันติมัคคกถา ว่าด้วยทางแห่งสันติ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5416)

พิธีถวายรางวัล การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ แด่ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5393)

การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5451)

สุคติกถา ว่าด้วยคติที่ดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5819)

ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ กรุงรัตนโกสินทร์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5603)

สมภาวนากถา ว่าด้วยการพัฒนาที่พอดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7043)

สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยพื้นฐานธรรมสร้างสุข - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7352)

อนวัชชวาจากถา พรรณนาถึงการพูดที่ไม่มีโทษ - พระศรีธรรมภาณี

(เปิดดู8405)

สาราณียธรรมกถา ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8534)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 45 คน
วันนี้ 140 คน
เมื่อวานนี้ 556 คน
เดือนนี้ 20,191 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,878 คน
ทั้งหมด 2,016,945 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob