แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กล่าวปาฐกถาเปิดงาน
พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก
และดำเนินรายการเชิญผู้แทนองค์การสหประชาชาติ,
ผู้แทนนายกรัฐมนตรีไทยอ่านสาส์น
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

'กรุณาธรรมในยามวิกฤต:
หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก'

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 6869
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู21)

จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู44)

วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู405)

ทบทวนปฏิภาณ EP.02 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู961)

บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1326)

ปฏิภาณกถา ว่าด้วยปฏิภาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1892)

ยกสื่ออุปกรณ์ EP.01 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2281)

ความรู้พื้นฐานกับหลักการและวิธีการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3155)

เล่าขานตำนานสาลิกาป้อนเหยื่อ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3813)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6991)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู6838)

มิตตธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะของมิตร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8064)

พระราชรัตนโมลีกับการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7889)

อัตถานุสรณกถา ว่าด้วยการรำลึกถึงคุณประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8170)

การบริหารและพัฒนาจิตตานุภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8186)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7857)

พุทธานุสรณกถา ว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7657)

Closing Ceremony Vesak Day 2022 - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู7319)

วันวิสาขบูชา 2565 Vesak Celebration 2022 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7315)

Royal Thai Tipitaka Translation Project Workshop on 'Translation and Terminological Consistency' - Itthipol Khunpluem

(เปิดดู7218)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 77 คน
วันนี้ 1,193 คน
เมื่อวานนี้ 683 คน
เดือนนี้ 3,029 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,042,494 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob