แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตามรอยบุพเพสันนิวาส ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ปฏิภาณกถา ว่าด้วยปฏิภาณ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'ปฏิภาณกถา' ว่าด้วยปฏิภาณ

แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง
รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ที่กำลังศึกษาอบรม ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ภิกษุ - สามเณร, อุบาสก - อุบาสิกา
ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗)

ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 | อ่าน 5507
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2547)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3780)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู3716)

ธรรมสามัคคีกถา ว่าด้วยความพร้อมเพรียงแห่งธรรมะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4269)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายภาษาจีน) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4418)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายอังกฤษ) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4350)

เอกปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลยอดเยี่ยม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5487)

รำลึกบุรพาจารย์แต่ครั้งวันวานที่ลานอโศก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู5369)

เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5464)

ปุพพังคมมัคคกถา ว่าด้วยมรรคที่เป็นหัวหน้า - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5657)

บทบาทของปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ - MCU TV

(เปิดดู5750)

ข่าวในพระราชสำนัก 8 กรกฎาคม 2565

(เปิดดู5524)

คู่มือพหุปการกถา EP.07 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5474)

เทศน์ทันสถานการณ์ EP.06 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5398)

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5531)

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4864)

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5588)

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู6582)

หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4772)

มาลาคุณกถา ว่าด้วยพวงมาลัยชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5810)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 643 คน
เมื่อวานนี้ 688 คน
เดือนนี้ 8,033 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,250 คน
ทั้งหมด 2,076,749 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob