แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตามรอยบุพเพสันนิวาส ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยาย
เรื่อง 'บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา'

ในการอบรมพระธรรมวิทยากร
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conferencing
ออนไลน์ ณ ห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 | อ่าน 5432
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2551)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3782)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู3718)

ธรรมสามัคคีกถา ว่าด้วยความพร้อมเพรียงแห่งธรรมะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4272)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายภาษาจีน) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4419)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายอังกฤษ) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4352)

เอกปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลยอดเยี่ยม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5487)

รำลึกบุรพาจารย์แต่ครั้งวันวานที่ลานอโศก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู5370)

เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5465)

ปุพพังคมมัคคกถา ว่าด้วยมรรคที่เป็นหัวหน้า - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5657)

บทบาทของปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ - MCU TV

(เปิดดู5751)

ข่าวในพระราชสำนัก 8 กรกฎาคม 2565

(เปิดดู5525)

คู่มือพหุปการกถา EP.07 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5474)

เทศน์ทันสถานการณ์ EP.06 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5398)

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5531)

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4864)

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5588)

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู6582)

หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4773)

มาลาคุณกถา ว่าด้วยพวงมาลัยชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5811)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 56 คน
วันนี้ 649 คน
เมื่อวานนี้ 688 คน
เดือนนี้ 8,039 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,250 คน
ทั้งหมด 2,076,755 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob