แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตามรอยบุพเพสันนิวาส ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05 - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายสาระน่ารู้

เรื่อง 'แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05'
แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม
พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒
สำหรับพระสงฆ์ไทย

ประจำปี ๒๕๖๔
ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 5132
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2533)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3772)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู3711)

ธรรมสามัคคีกถา ว่าด้วยความพร้อมเพรียงแห่งธรรมะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4266)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายภาษาจีน) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4409)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายอังกฤษ) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4346)

เอกปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลยอดเยี่ยม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5485)

รำลึกบุรพาจารย์แต่ครั้งวันวานที่ลานอโศก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู5366)

เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5463)

ปุพพังคมมัคคกถา ว่าด้วยมรรคที่เป็นหัวหน้า - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5656)

บทบาทของปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ - MCU TV

(เปิดดู5747)

ข่าวในพระราชสำนัก 8 กรกฎาคม 2565

(เปิดดู5523)

คู่มือพหุปการกถา EP.07 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5473)

เทศน์ทันสถานการณ์ EP.06 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5397)

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5530)

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4863)

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5586)

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู6581)

หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4772)

มาลาคุณกถา ว่าด้วยพวงมาลัยชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5806)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 67 คน
วันนี้ 623 คน
เมื่อวานนี้ 688 คน
เดือนนี้ 8,013 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,250 คน
ทั้งหมด 2,076,729 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob