แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-10-01-ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เอกปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลยอดเยี่ยม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง 'เอกปุคคลกถา' ว่าด้วยบุคคลยอดเยี่ยม
ในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๕ ปี
วันมรณภาพพระมงคลสิทธาจารย์
(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)

อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก
ณ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์
ณ วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 6722
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อินฺทปญฺญมหาเถร) - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV (ตัดตอน)

(เปิดดู10)

ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อินฺทปญฺญมหาเถร) - พระพรหมบัณฑิต - WPY - (ตั้งแต่เริ่มต้น)

(เปิดดู12)

สุขแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู10)

สุขแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู14)

'บทบาทและทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1511)

ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1576)

การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1694)

นิมิตตกถา ว่าด้วยเรื่องความคิดพิชิตทุกข์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1725)

ประเพณีและการสืบศาสนาของเถรวาท (Customs and Lineage of the Elders) - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู1758)

ปธานาทิพจนกถา ว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรก เรื่องความเพียร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1725)

ตำรับคัมภีร์เทศนาต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1638)

พระพรหมบัณฑิต คนดี ศรีพระศาสนา - พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม

(เปิดดู1953)

Buddhist Wisdom for the World : พุทธปัญญาสำหรับสังคมโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1991)

องค์กรวิถีพุทธ: กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1960)

มรณสติกถา ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2099)

มรณสติกถา ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู1982)

ปฏิสังขานกถา ว่าด้วยการพิจารณาในการบริโภค - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2012)

STRONG Together ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1990)

Thailand-Singapore Sangha Fellowship - Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2093)

Thailand-Singapore Sangha Fellowship - Phra Brahmapundit - MCU TV

(เปิดดู1906)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 585 คน
เมื่อวานนี้ 780 คน
เดือนนี้ 2,725 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,076 คน
ทั้งหมด 2,120,227 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob