แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เสวนา 'ศาสนากับความยั่งยืนของย่านกะดีจีน - คลองสาน' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
เสวนาร่วม

เรื่อง 'ศาสนากับความยั่งยืนของย่านกะดีจีน - คลองสาน'
งาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”
เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน
ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย
ใส่ใจรักษ์โลก เทศกาลร้านอาหารอร่อย ของเด็ดและดี
ร้านค้าชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า
การแสดงทางวัฒนธรรม เสริมความเป็นสิริมงคล
ณ บริเวณลานพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 3454
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู23)

เมตตากถา ว่าด้วยความรักและความหวังดี [กัณฑ์ที่ ๐๒ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู640)

หลักศีล ๕ รากฐานการสร้างสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3387)

หลักศีล ๕ รากฐานการสร้างสังคม - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู3172)

เสวนา 'ศาสนากับความยั่งยืนของย่านกะดีจีน - คลองสาน' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3455)

อิสสากถา ว่าด้วยความอิจฉาริษยา [กัณฑ์ที่ ๐๑ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4343)

อธิษฐานจิตรับชีวิตใหม่ ๒๕๖๖ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4745)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 117 คน
เมื่อวานนี้ 866 คน
เดือนนี้ 25,552 คน
เดือนที่ผ่านมา 27,516 คน
ทั้งหมด 2,207,314 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob