แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สร้างพลเมืองดีของชาติ สร้างศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา [รุ่นที่ ๒] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยาย
เรื่อง  'สร้างพลเมืองดีของชาติ  สร้างศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา' [รุ่นที่ ๒]
พิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์
ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก
ประจำปีงบ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
ระว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานค

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 2889
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - NACC Thailand official

(เปิดดู64)

ปัญญาลาภกถา ว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู242)

หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู194)

พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู191)

เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู180)

ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู665)

พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1010)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1348)

มุนีปฏิปทากถา ว่าด้วยเส้นทางชีวิตของมุนี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1458)

Come to Learn and Leave to Serve - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู1595)

Come to Learn and Leave to Serve - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - MCUTV

(เปิดดู1502)

ทางสู่ความสำเร็จของนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1401)

สามีจิกรรมกับสามัคคีธรรมทางพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1414)

Artificial Intelligence (AI) and Quantum Mind for Holistic Approach to Education - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1476)

ยกเครื่องเรื่ององค์กรการบริหารงานของวัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1341)

ธัมมจักขุกถา ว่าด้วยดวงตาเห็นธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1452)

ปภัสสรจิตตกถา ว่าด้วยจิตประภัสสร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2079)

การประกันคุณภาพพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2249)

เจ้าคุณวิชิต : ตำนานชีวิตที่ควรจดจำ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2271)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 63 คน
วันนี้ 257 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,529 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,067 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob