แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-09-16-HBD66YPBD2564-09-16-อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต

เขียนเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 3333
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2556 อื่นๆ

อคติคมนกถา ความลำเอียง - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2436)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2671)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2513)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2291)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2324)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2206)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2334)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2676)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2425)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2635)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2351)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2626)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2938)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3334)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )

(เปิดดู2641)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2369)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2416)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556

(เปิดดู2319)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2547)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56

(เปิดดู2406)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 174 คน
เมื่อวานนี้ 628 คน
เดือนนี้ 12,393 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,633 คน
ทั้งหมด 1,851,149 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob