แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒

เรื่อง 'อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา'
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔
ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ประจำปี ๒๕๖๖
ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | อ่าน 657
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

กลยุทธ์การเผยแผ่ 'พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น ๖ รอบ ๗๒ พรรษา' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู199)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส ตาม พรบ.คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู219)

ทุนเล่าเรียนหลวง : ทุนเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู264)

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู658)

การผลิตและพัฒนาครูตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู615)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู670)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู587)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู605)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู644)

ขวัญและกำลังใจแด่นักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู594)

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู685)

การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู642)

วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์ - เวทีเสวนา - WPY

(เปิดดู633)

กรุงรัตนโกสินทร์ อินทอโยธยา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู647)

สงกรานต์ไทย:มรดกทางวัฒนธรรมของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู636)

เขตแดนของพุทธจักรภายในอาณาจักร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู702)

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู656)

การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู656)

ผูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู700)

ทุนนิธิช่วยลดกังวลและส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู853)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 121 คน
วันนี้ 1,002 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 43,082 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,725 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob