แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
รวมโควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต

เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 2432
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2556 อื่นๆ

อคติคมนกถา ความลำเอียง - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2446)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2689)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2526)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2300)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2333)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2215)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2345)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2685)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2433)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2642)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2360)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2633)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2946)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3383)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )

(เปิดดู2648)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2376)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2424)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556

(เปิดดู2324)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2554)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56

(เปิดดู2452)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 119 คน
เมื่อวานนี้ 715 คน
เดือนนี้ 17,268 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,159 คน
ทั้งหมด 1,876,184 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob