แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลก' รายการสด - พระพรหมบัณฑิต - Live NBT2HD

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต
ให้สัมภาษณ์ (สด)
รายการข่าว
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | อ่าน 2034
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

วันวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลก' รายการสด - พระพรหมบัณฑิต - Live NBT2HD

(เปิดดู2035)

ชาคริยกถา ว่าด้วยความเป็นผู้ตื่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1000)

ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู1027)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1176)

พรหมวิหารธรรมมีความพรั่งพร้อมความอิ่มใจก็พรั่งพรู - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1197)

บทบาทของวัดกับการพัฒนาชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(เปิดดู1252)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 751 คน
วันนี้ 1,420 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,054 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,869 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob