แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ - WPY

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ฝ่ายศาสนศึกษา)
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
กล่าวธัมโมวาท
เรื่อง 'พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙'
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙
กิจกรรมนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๙
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | อ่าน 1996
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ [ครั้งที่ ๓ (หนใต้)] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู405)

พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1119)

การให้มีผลมาก : ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1272)

การหมุนธรรมจักรในต่างแดน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1307)

ความกังวลไม่มี คือดัชนีให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1869)

การศึกษาพระปริยัติธรรมคือการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2090)

Bangkok Declaration of the 19th [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2174)

Welcoming Speech 2024 [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู1984)

Welcoming Speech 2024 [MCU] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2267)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ - WPY

(เปิดดู1997)

กล่าวถวายรายงาน 'พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1771)

กลยุทธ์การเผยแผ่ 'พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น ๖ รอบ ๗๒ พรรษา' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2865)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส ตาม พรบ.คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2998)

ทุนเล่าเรียนหลวง : ทุนเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2946)

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3352)

การผลิตและพัฒนาครูตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3580)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3272)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2334)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1965)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2087)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 787 คน
วันนี้ 1,528 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,162 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,977 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob