แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Bangkok Declaration of the 19th [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit
President of the International Council for the Day of Vesak
President of the International Association of Buddhist Universities
Member of the Supreme Sangha Council of Thailand

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
กล่าวปาฐกถาและประกาศ
'
Bangkok Declaration of the 19th'
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๙
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN)
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | อ่าน 2183
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ [ครั้งที่ ๓ (หนใต้)] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู412)

พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1130)

การให้มีผลมาก : ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1286)

การหมุนธรรมจักรในต่างแดน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1321)

ความกังวลไม่มี คือดัชนีให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1885)

การศึกษาพระปริยัติธรรมคือการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2099)

Bangkok Declaration of the 19th [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2184)

Welcoming Speech 2024 [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู1988)

Welcoming Speech 2024 [MCU] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2280)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ - WPY

(เปิดดู2003)

กล่าวถวายรายงาน 'พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1774)

กลยุทธ์การเผยแผ่ 'พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น ๖ รอบ ๗๒ พรรษา' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2890)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส ตาม พรบ.คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3025)

ทุนเล่าเรียนหลวง : ทุนเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2969)

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3367)

การผลิตและพัฒนาครูตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3599)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3298)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2346)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1973)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2092)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 748 คน
วันนี้ 1,647 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,281 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,723,096 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob