แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายนามสถานศึกษาที่เข้าสอบในสำนัก

รายนามสถานศึกษาที่เข้าสอบในนามสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร:
๑. วัดประยุรวงศาวาส
๒. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๓. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
๔. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
๕. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
๖. มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่
๗. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
๘. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
๙. โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
๑๐. โรงเรียนจิรดา
๑๑. โรงเรียนนนทรีวิทยา
๑๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๓. โรงเรียนวัดดาวคนอง (ประถม)
๑๔. โรงเรียนบำรุงวิทยา
๑๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๖. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
๑๗. โรงเรียนราชวินิต
๑๘. สถานีตำรวจนครบาลปุบผาราม
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๒๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
๒๒. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
๒๓. โรงเรียนมาเรียลัย
๒๔. โรงเรียนพรตพิทยพัต
๒๕. โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
๒๖. โรงเรียนบดินทรเดชา ๔
๒๗. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
๒๘. โรงเรียนการช่างกรมอู่ทหารเรือ
๒๙. โรงเรียนคลองภูมิ
๓๐. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 

ขณะนี้ 49 คน
วันนี้ 535 คน
เมื่อวานนี้ 668 คน
เดือนนี้ 10,684 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,611,898 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob