แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-10-01-HelpInundationUbol คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คณาจารย์

พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ                                   ประธาน/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นตรี
พระครูปลัดศีลวัฒน์                                            รองประธาน/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นตรี
พระครูปลัดอาคม    สุมงฺคโล                                รองประธานอาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นตรี 
พระมหาสมชัย  สิทฺธิเมธี                                      กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นโท
พระมหาชลอ  อาภากโร                                       กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นโท
พระมหาจารุพงศ์  จารุวํโส                                     กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นโท 
พระมหาสิทธิพงษ์  สิทฺธิเมธี                                  กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นเอก
พระประสงค์  ฐิตธมโม                                         กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นเอก
พระมหาวัชรพงษ์  วชิรเสฏฺโฐ                                 กรรมการและเลขานุการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นเอก 


                          

 

 

ขณะนี้ 162 คน
วันนี้ 527 คน
เมื่อวานนี้ 1,765 คน
เดือนนี้ 24,438 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,764 คน
ทั้งหมด 1,328,886 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob