แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คณาจารย์

พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ                                   ประธาน/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นตรี
พระครูปลัดศีลวัฒน์                                            รองประธาน/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นตรี
พระครูปลัดอาคม    สุมงฺคโล                                รองประธานอาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นตรี 
พระมหาสมชัย  สิทฺธิเมธี                                      กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นโท
พระมหาชลอ  อาภากโร                                       กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นโท
พระมหาจารุพงศ์  จารุวํโส                                     กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นโท 
พระมหาสิทธิพงษ์  สิทฺธิเมธี                                  กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นเอก
พระประสงค์  ฐิตธมโม                                         กรรมการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นเอก
พระมหาวัชรพงษ์  วชิรเสฏฺโฐ                                 กรรมการและเลขานุการ/อาจารย์สอนธรรมศึกษาชั้นเอก 


                          

 

 

ขณะนี้ 34 คน
วันนี้ 510 คน
เมื่อวานนี้ 668 คน
เดือนนี้ 10,659 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,611,873 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob