แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ที่มาของชมรมศิษย์เก่า
          ในวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๑ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้สมโภชพระอารามครบรอบ ๑๘๐ ปี ศิษย์เก่าจึงได้หารือร่วมกันที่จะก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีศิษย์เก่าป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิก จึงได้มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารขึ้น มีที่ทำการ ณ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานค
ขณะนี้ 42 คน
วันนี้ 537 คน
เมื่อวานนี้ 668 คน
เดือนนี้ 10,686 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,611,900 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob