แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-02-14-Phraputthavorrayanวันกตัญญูบูชาคุณ “พระพุทธวรญาณ” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ที่มาของชมรมศิษย์เก่า
          ในวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๑ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้สมโภชพระอารามครบรอบ ๑๘๐ ปี ศิษย์เก่าจึงได้หารือร่วมกันที่จะก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีศิษย์เก่าป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิก จึงได้มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารขึ้น มีที่ทำการ ณ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานค
ขณะนี้ 123 คน
วันนี้ 922 คน
เมื่อวานนี้ 966 คน
เดือนนี้ 23,350 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,909 คน
ทั้งหมด 1,477,896 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob