แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖

            ด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค  ๒  ได้มีมติเป็นสมานฉันท์ให้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒  ปีที่ ๑๕ ประจำปี  ๒๕๕๖   ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑ - ๒  ถึง  ประโยค ป.. ๕  ระหว่างวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖ รวมเวลา  ๑๕ วัน  ณ  วัดต้นสน   อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

           
ดังนั้น เพื่อให้โครงการอบรมบาลีก่อนสอบครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  โปรดแจ้งให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะกรรมการทุกรูปในเขตปกครองทราบ และแจ้งให้เจ้าสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองแจ้งนักเรียนในสังกัด ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.. ๕ เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๕ ระหว่างวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง และขอให้ส่งนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมบาลีไปยังสนามอบรม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อลงทะเบียนเข้าสถานที่พักและเข้าร่วมปฐมนิเทศ  และและขออาราธนาท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

เอกสารดาวน์โหลด
>>>เอกสารโครงการ
>>>คำสั่งประกาศ
>>>กำหนดการ

 
                                                                            สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (292 kb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 5514
เขียนโดย

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒
บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เปิดอ่าน15363)
6/1/2557
เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (เปิดอ่าน5541)
30/1/2556
เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖
อบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๑๕ (เปิดอ่าน5515)
30/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี (เปิดอ่าน5633)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง (เปิดอ่าน4518)
24/1/2556
ขณะนี้ 208 คน
วันนี้ 462 คน
เมื่อวานนี้ 1,687 คน
เดือนนี้ 37,169 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,732,984 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob