แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

         ตามที่คณะสงฆ์ภาค ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่พระสังฆาธิการพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ภาค ๒ ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีศรัทธามั่นคงอุทิศตนเพื่องานของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น   

            ดังนั้น เพื่อให้พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่  ๘  ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา     จึงขออาราธนาท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  วัดอ่างทองวรวิหาร  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 

เอกสารดาวน์โหลด

>>>กำหนดการ

 

 

                                           สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (212 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (212 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (212 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (212 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (212 kb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 4186
เขียนโดย

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒
บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เปิดอ่าน13776)
6/1/2557
เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (เปิดอ่าน4187)
30/1/2556
เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖
อบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๑๕ (เปิดอ่าน4154)
30/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี (เปิดอ่าน4307)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง (เปิดอ่าน3267)
24/1/2556
ขณะนี้ 76 คน
วันนี้ 508 คน
เมื่อวานนี้ 686 คน
เดือนนี้ 7,087 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,773,374 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob