แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณฑิต เข้าเยี่ยมกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา

พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะชี้ยรองสมเด็จ เข้าเยี่ยมกราบถวายสักการะ The Most venerable Thibbotuwawe Sri Siddhartha Sumangala Mahathera สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมัลวัตตะ แห่งประเทศศรีลังกา ณ วัดสรณังกร มัลวัตตะ เมืองแคนดี้ ประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) (วรเดชา)

เยี่ยมกราบถวายสักการะ
เยี่ยมกราบถวายสักการะ
ขณะนี้ 364 คน
วันนี้ 1,202 คน
เมื่อวานนี้ 1,573 คน
เดือนนี้ 45,199 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,741,014 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob