แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณฑิต เข้าเยี่ยมกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา

พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะชี้ยรองสมเด็จ เข้าเยี่ยมกราบถวายสักการะ The Most venerable Thibbotuwawe Sri Siddhartha Sumangala Mahathera สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมัลวัตตะ แห่งประเทศศรีลังกา ณ วัดสรณังกร มัลวัตตะ เมืองแคนดี้ ประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) (วรเดชา)

เยี่ยมกราบถวายสักการะ
เยี่ยมกราบถวายสักการะ
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 131 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,403 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,378,941 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob