แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณ ฑิตเปิดงานและให้โอวาท บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นิสิต มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เปิดงานและให้โอวาท ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จาก มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี งานสัมมนาเชิงวิชาการ (เพิ่มผลสัมฤทฺธิ์การเรียนแก่นิสิต) ณ โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา (๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) (วรเดชา)

จุดเทียนธุป
ให้โอวาท
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
ขณะนี้ 59 คน
วันนี้ 101 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,373 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,378,911 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob