แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณฑิตแสดงปาฐกถาธรรม "พลังธรรมะ พลังชีวิต"

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง "พลังธรรม พลังชีวิต" ณ ห้องแอธธินี คลิสตัล ฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ กรุงเทพ ฯ ให้แก่ มูลนิธิพุทธปรัชญา (The Foudation of Buddhist Wisdom) (๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖) (วรเดชา)

ปาฐกถาธรรม
ปาฐกถาธรรม
ปาฐกถาธรรม
ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 129 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,401 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,378,939 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob