แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

UNESCO ประกาศผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

พระมหาเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ของวัดประยุรวงศาวาส ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ ๑) หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัล เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิพิค ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการบูรณปฏิสังขรณ์ พระบรมมหาธาตุมหาเจดีย์ และคู่กันกับ พรินทรเปริยญธรรมศาลาด้านหน้าพระบรมมหาธาตุเจดีย์ เป็นการสะท้อนความเข้าใจทางเทคนิค และเป็นโครงการอนุรักษ์ที่่สร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ให้เป็นตัวอย่างและต้นแบบแก่ชุมชนรอบข้าง (๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖) วรเดชา

Unesco Award of Excellence
Unesco Award of Eexcellence
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 185 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,457 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,378,995 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob