แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

ขอเชิญร่วมงาน รับรางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม (Award of Excellence)

ขอเชิญร่วมงานรับรางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม (Award of Excellence) วันพุธ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. "โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระ่่บรมธาตุมหาเจดีย์และพรินเปรียญปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"
จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค แห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส (วรเดชาฯ)

พระบรมธาตุมหาเจดีย์
ขณะนี้ 66 คน
วันนี้ 1,276 คน
เมื่อวานนี้ 1,352 คน
เดือนนี้ 24,747 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,543,498 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob