แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

ขอเชิญร่วมงาน รับรางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม (Award of Excellence)

ขอเชิญร่วมงานรับรางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม (Award of Excellence) วันพุธ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. "โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระ่่บรมธาตุมหาเจดีย์และพรินเปรียญปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"
จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค แห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส (วรเดชาฯ)

พระบรมธาตุมหาเจดีย์
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 314 คน
เมื่อวานนี้ 544 คน
เดือนนี้ 9,236 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,775,523 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob