แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-10-01-HelpInundationUbol คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

ขอเชิญร่วมงาน รับรางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม (Award of Excellence)

ขอเชิญร่วมงานรับรางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม (Award of Excellence) วันพุธ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. "โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระ่่บรมธาตุมหาเจดีย์และพรินเปรียญปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"
จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค แห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส (วรเดชาฯ)

พระบรมธาตุมหาเจดีย์
ขณะนี้ 169 คน
วันนี้ 614 คน
เมื่อวานนี้ 1,765 คน
เดือนนี้ 24,525 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,764 คน
ทั้งหมด 1,328,973 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob