แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รับรางวัล

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ และกรรมการมหาเถรสมาคม เชิญเข้าร่วมงาน พิธีมอบรางวัลอันดับหนึ่งยอดเย่ี่ยม (Award of Excellenc) จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) "โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทรเปริียญปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วันพุธ ที่่ ๒๓ เมษาบน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ป้ายประกาศงานวัดประยุรวงศาวาส
ขณะนี้ 67 คน
วันนี้ 392 คน
เมื่อวานนี้ 1,072 คน
เดือนนี้ 3,224 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,456,245 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob