แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-10-01-HelpInundationUbol คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู1136 )

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1134 )

ธรรมะ - พระราชปฏิภาณมุนี 21-12-2555
(เปิดดู1756 )

คุณค่าการรักษาศีล พระราชปฏิภาณมุนี 21-11-2555
(เปิดดู1208 )

วันปิยมหาราช พระราชปฏิภาณมุนี 23-10-2555
(เปิดดู1010 )

สามัคคีกถา - พระพรหมบัณฑิต 28-12-2555
(เปิดดู1290 )

บุญนิธิกถา - พระพรหมบัณฑิต 13-11-2555
(เปิดดู1250 )

ปัญญาพลกถา พระพรหมบัณฑิต 13-12-2555
(เปิดดู1205 )

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู926 )

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู904 )

พระมหาสมปอง เทศน์สอนใจนักล่าฝัน
(เปิดดู983 )
ทั้งหมด 1 หน้า 1
ขณะนี้ 39 คน
วันนี้ 837 คน
เมื่อวานนี้ 2,061 คน
เดือนนี้ 28,454 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,764 คน
ทั้งหมด 1,332,902 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob