แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู1222 )

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1228 )

ธรรมะ - พระราชปฏิภาณมุนี 21-12-2555
(เปิดดู1891 )

คุณค่าการรักษาศีล พระราชปฏิภาณมุนี 21-11-2555
(เปิดดู1374 )

วันปิยมหาราช พระราชปฏิภาณมุนี 23-10-2555
(เปิดดู1088 )

สามัคคีกถา - พระพรหมบัณฑิต 28-12-2555
(เปิดดู1423 )

บุญนิธิกถา - พระพรหมบัณฑิต 13-11-2555
(เปิดดู1330 )

ปัญญาพลกถา พระพรหมบัณฑิต 13-12-2555
(เปิดดู1343 )

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู974 )

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู948 )

พระมหาสมปอง เทศน์สอนใจนักล่าฝัน
(เปิดดู1029 )
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 1
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 297 คน
เมื่อวานนี้ 544 คน
เดือนนี้ 9,219 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,775,506 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob