แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-12-27-WPW192YEARNEW>>>ขอเชิญเที่ยวงาน

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56

พระธรรมเทศนา
เรื่อง "อัปปมาทกถา" 
โดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.)
(เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส,อธิ­­การบดีมห­าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ­์­ราชวิทยาลัย,กรรม­การม­หาเถรสม­าค­ม, เจ้าคณะภาค ๒)
แสดง ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.
วันที่ 25 เมษายน 2555
เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 1161
 
 
 
 

วีดีโออื่นๆ

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู1161)

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1159)

ธรรมะ - พระราชปฏิภาณมุนี 21-12-2555
(เปิดดู1801)

คุณค่าการรักษาศีล พระราชปฏิภาณมุนี 21-11-2555
(เปิดดู1253)

วันปิยมหาราช พระราชปฏิภาณมุนี 23-10-2555
(เปิดดู1031)

สามัคคีกถา - พระพรหมบัณฑิต 28-12-2555
(เปิดดู1320)

บุญนิธิกถา - พระพรหมบัณฑิต 13-11-2555
(เปิดดู1275)

ปัญญาพลกถา พระพรหมบัณฑิต 13-12-2555
(เปิดดู1250)

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู941)

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู918)

พระมหาสมปอง เทศน์สอนใจนักล่าฝัน
(เปิดดู998)
ขณะนี้ 123 คน
วันนี้ 800 คน
เมื่อวานนี้ 1,168 คน
เดือนนี้ 22,120 คน
เดือนที่ผ่านมา 34,385 คน
ทั้งหมด 1,439,756 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob