แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒

ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง  นักธรรมชั้นตรี  วันที่ ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ – ๑๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   และนักธรรมชั้นโท-เอก ๑๙ – ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก กำหนดสอบวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖   พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร  โดยมอบหมายให้เจ้าคณะภาคช่วยดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรีทั้งแผนกธรรมและธรรมศึกษา  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

           บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค  ๒   วันเสาร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๔๕๖  เป็นต้นไป ณ  หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            บัดนี้ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการตรวจและประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม และแผนกธรรมศึกษา  อย่างไม่เป็นทางการ ถ้าแม้ว่าชื่อหรือฉายา นามสกุล ของนักเรียน ผิด ให้แจ้งที่พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ โทร. ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐ arthit.son@hotmail.com

 พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒  รายงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (1.36 mb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (2.09 mb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (1.12 mb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 | อ่าน 14946
เขียนโดย พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒
บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เปิดอ่าน14947)
6/1/2557
เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (เปิดอ่าน5079)
30/1/2556
เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖
อบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๑๕ (เปิดอ่าน5103)
30/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี (เปิดอ่าน5168)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง (เปิดอ่าน4133)
24/1/2556
ขณะนี้ 71 คน
วันนี้ 774 คน
เมื่อวานนี้ 875 คน
เดือนนี้ 10,610 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,463,631 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob