วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2560-08-05-[45]-SilverConchAwards25Y.jpgพระพรหมบัณฑิตรับรางวัลสังข์เงิน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-07-22-[45]-PBD-Resolutionsอาราธนาและเชิญฟังสุจริตธรรมกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-07-09-[44]-SanghaAssociationขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สุจริตธรรมกถา' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-06-07-[42]-LawofSangaTH4MCUสงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-05-07-[41]-Tripidok3Ni.jpgพระไตรปิฎกฉบับสากล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-23-[39]-PBD-TheNationalTheatreโรงละครแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-16-[38]-WPY-Water Festivalเรื่อง 2560-03-27-[36]-PBD-Visitpresidenเข้าพบประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง แห่งเวียตนาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-03-22-[35]-SanghaAssociationมติมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-02-26-[33]-WPY-RepairSarakarnบูรณะศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2556

ธัมมิกมหาราชกถา ว่าด้วยเรื่องมหาราชผู้ทรงธรรม - พระเทพปฏิภาณกวี -
(เปิดดู992)

จิตตนิคคหกถา ว่าด้วยการข่มใจคลายเครียด
(เปิดดู1551)

สติพลกถา ว่าด้วยสติมาปัญญาเกิด
(เปิดดู1594)

มิตตัตถกถา ว่าด้วยประโยชน์ของการผูกมิตร
(เปิดดู1786)

เริ่มต้นดี ชีวีมีสุข ดับทุกข์ด้วยธรรมะ NBT - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3058)

นิสัมมกรณกถา ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ หรือใคร่ครวญก่อนทำ
(เปิดดู2609)

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3066)

อธิจิตตกถา ว่าด้วยใจสูง
(เปิดดู4285)

อนวัชชสุขกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษ
(เปิดดู2344)

สัปปุริสภูมิกถา ว่าด้วยคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เปิดดู2508)

โลกามิสกถา ว่าด้วยเครื่องล่อใจในโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2246)

Buddhism and Brain - Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit
(เปิดดู1973)

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐
(เปิดดู1868)

Opening Ceremony of UN VesakDay Celebration 2017
(เปิดดู1972)

พหุการธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะมีอุปการะมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1841)

ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1948)

พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1908)

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาประทานปริญญาบัตร [วันที่สอง]
(เปิดดู1562)

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1729)

กระจกหกด้าน” ตอน “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1749)

เศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาครูพระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2061)

ผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2171)

เสฏฺฐชีวิตกถา ชีวิตที่ประเสริฐ - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2235)

พิธีปิดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 41 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2343)

ปลุกใจเปลี่ยนโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2518)

ขันติโสรัจจกถา ว่าด้วยความอดทนและความเสงี่ยมตน
(เปิดดู1821)

สัพพสุตกถา ว่าด้วยการเรียนวิชาทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1478)

งานเททองหล่อพระ ที่วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพฯ
(เปิดดู1897)

สกลพรัหมจริยกถา ว่าด้วยเนื้อตัวทั้งหมดของพระศาสนา
(เปิดดู2053)

สุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2138)

สุจริตธรรมกถา 23 กรกฎาคม 2560 วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
(เปิดดู2132)

ปสํสากถา ว่าด้วยการสดุดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู580)

โอกาสสร้างวีรบุรุษ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู572)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(เปิดดู464)

วันเวลาเปลี่ยน แต่ปณิธานไม่เปลี่ยน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู367)

เมตตาผรณกถา - ว่าด้วยการแผ่เมตตาด้วยจิตอาสา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู377)

สายน้ำแห่งวัฒนธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู359)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 43 คน
วันนี้ 90 คน
เมื่อวานนี้ 1,050 คน
เดือนนี้ 18,020 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,727 คน
ทั้งหมด 578,622 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556