แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู36)

พุทธธรรม Soft power - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู63)

สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู79)

ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู60)

วิถีคนรักเรียน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู62)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู70)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - NACC Thailand official
(เปิดดู92)

136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู85)

ปัญญาลาภกถา ว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู283)

หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู243)

พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู238)

วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู237)

เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู230)

ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู706)

พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1055)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1406)

'สมุฏฐาปนถา' ว่าด้วยการตั้งตัว - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1346)

มุนีปฏิปทากถา ว่าด้วยเส้นทางชีวิตของมุนี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1513)

Come to Learn and Leave to Serve - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู1646)

Come to Learn and Leave to Serve - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - MCUTV
(เปิดดู1561)
ทั้งหมด 129 รายการ 1 / 7
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 471 คน
เมื่อวานนี้ 2,555 คน
เดือนนี้ 32,754 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,394,292 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob