แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-08-12-SatupaBubpesannivasตามรอยบุพเพสันนิวาส (พระเจดีย์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561

อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่ ๒๕๖๕ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู17710)

การสร้างสรรค์พุทธศิลป์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู12748)

บุญกิริยากถา ว่าด้วยการทำบุญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู13033)

อนาตุรกถา ว่าด้วยความไม่กระสับกระส่าย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู17780)

ชีวิตัตถกถา ว่าด้วยความหมายของชีวิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู16849)

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู16433)

เถรธัมมกถา ว่าด้วยธรรมของพระเถระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู16116)

ธรรมสำหรับนักบริหาร (สถาบันพระปกเกล้า) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15902)

ปทักขิณกถา ว่าด้วยความเจริญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15725)

ภาพอนาคตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติกับการตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15389)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู12140)

จิตตโวทานกถา ว่าด้วยความผ่องใสแห่งจิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15073)

จิตตโวทานกถา ว่าด้วยความผ่องใสแห่งจิต - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู12465)

การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกลักธรรมาภิบาล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15348)

Truth,Goodness and Beauty Reflections and Interpretations - The most venerable Prof. Dr Phra Brahmapundit
(เปิดดู14595)

มังคลกถา ว่าด้วยเรื่องมงคล - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู14596)

คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักบริหาร (นยปส.รุ่นที่ ๑๓) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14108)

ธัมมสังคหกถา ว่าด้วยการสงเคราะห์ด้วยธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11512)

อัตถวสกถา ว่าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู13204)

จตุพลกถา ว่าด้วยกำลังสี่ประการ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู17754)
ทั้งหมด 120 รายการ 1 / 6
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 86 คน
เมื่อวานนี้ 505 คน
เดือนนี้ 3,961 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,219 คน
ทั้งหมด 2,158,206 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob