วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2561-09-16-HBD63YPBD งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2557

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3412)

ครูกับการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กยุคดิจิตอล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3239)

ผัสสปัจยกถา ว่าด้วยสุขทุกข์เกิดจากผัสสะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3158)

สาราสารกถา ว่าด้วยสาระและไร้สาระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3306)

ศาสตร์พระราชา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2886)

ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2619)

ฉันทสมาธิกถา ว่าด้วยสมาธิเกิดจากใจชอบ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2721)

อย่าหลงของเก่า อย่าเมาของใหม่ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2603)

รายการ Happy วิถีเกษตร ช่วง Happy วิถีธรรม-พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2680)

อนาตุรกถา ว่าด้วยความไม่กังวลใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2729)

ตุริตกถา ว่าด้วยความรีบร้อน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2701)

ตุฏฐิกถา ว่าด้วยความพอใจตามมีตามได้ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2343)

มารวิชยกถา ว่าด้วยชนะมาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2753)

บุญนิธิกถา ว่าด้วยขุมทรัพย์คือบุญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2498)

อินทรียสังวรกถา ว่าด้วยการควบคุมตนเอง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2549)

วิสาสภยกถา ว่าด้วยภัยมาจากความไว้วางใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2078)

Welcome Remark - Phra Brahmapundit
(เปิดดู1910)

Welcome Address - Phra Brahmapundit
(เปิดดู1962)

พาลมานกถา ว่าด้วยการยอมรับความโง่ของตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2076)

เรียนและใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1965)

ความรู้ควรเรียนทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1130)

สามุกกังสิกาเทศนากถา ว่าด้วยการเทศน์เฉพาะของพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1045)

พหุปการกถา ว่าด้วยผู้มีอุปการคุณมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1124)

วิถีสู่ความเป็นนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1141)

อิจฉิตัพพนรกถา ว่าด้วยคนดีที่โลกต้องการ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1180)

สันตนธรรมกถา พรรณนาถึงธรรมะซึ่งเป็นของเก่า - พระศรีธรรมภาณี
(เปิดดู598)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 36 คน
วันนี้ 234 คน
เมื่อวานนี้ 999 คน
เดือนนี้ 21,203 คน
เดือนที่ผ่านมา 34,907 คน
ทั้งหมด 852,986 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556