แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ประกาศผลสอบบาลี แม่กองบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

อธิษฐานจิตรับชีวิตใหม่ ๒๕๖๖ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5100)

อิสสากถา ว่าด้วยความอิจฉาริษยา [กัณฑ์ที่ ๐๑ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู4810)

เสวนา 'ศาสนากับความยั่งยืนของย่านกะดีจีน - คลองสาน' - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู4613)

หลักศีล ๕ รากฐานการสร้างสังคม - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก
(เปิดดู3931)

หลักศีล ๕ รากฐานการสร้างสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5548)

เมตตากถา ว่าด้วยความรักและความหวังดี [กัณฑ์ที่ ๐๒ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู3193)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู3161)

ปาโมชชกถา ว่าด้วยความปราโมทย์ [กัณฑ์ที่ ๐๓ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู4096)

อนุสสติฐานกถา ว่าด้วยเหตุแห่งอนุสสติ [กัณฑ์ที่ ๐๔ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2744)

คุณค่าที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2562)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู2721)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2656)

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา - WPY
(เปิดดู2525)

พลีกถา ว่าด้วยการบูชาสงเคราะห์ [กัณฑ์ที่ ๐๕ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2508)

สัปปุริสกถา ว่าด้วยคนดี [กัณฑ์ที่ ๐๖ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2288)

สังคมยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วยธรรม
(เปิดดู2529)

ขันติตปกถา ว่าด้วยตบะคือขันติ [กัณฑ์ที่ ๐๗ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2131)

ธรรมะสำหรับผู้บริหารระดับอธิบดีอัยการ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2096)

แผนปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2145)

ชีวิตที่เพรียบพร้อมด้วยขันติและกรุณา (A Life Full of Tolerance and Compassion) - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1509)
ทั้งหมด 24 รายการ 1 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 70 คน
วันนี้ 578 คน
เมื่อวานนี้ 755 คน
เดือนนี้ 16,756 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,412 คน
ทั้งหมด 2,243,235 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob