แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-10-18-River Festival 2020WPY03ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559

ปังกกุญชรกถา ว่าด้วยช้างตกหล่ม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1909)

พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1937)

ธรรมอัปมาทกถา ว่าด้วยความไม่ประมาทในธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1654)

อัตตรักขกถา ว่าด้วยการรักษาตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1061)

สวดมนต์เพื่อให้กำลังใจคนไทย ผ่านวิกฤตจากโรคระบาด "โควิด-19" - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู552)

สวดมนต์รัตนสูตร ให้กำลังใจคนไทยสู้ภัยไวรัส โควิค-19 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู620)

กิมานันทกถา ว่าด้วยบันเทิงกันได้อย่างไร (เตรียมตัวสู้ภัยโควิด) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู541)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทรตนสูตร เจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศและเป็นกำลังใจแก่ประชาชน
(เปิดดู531)

อุกกัฏฐกถา ว่าด้วยสถานการณ์คับขัน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู513)

Thailand Today 2020 EP94 : the Buddhist Prayer Recital Dedicated to Overcoming the Pandemic Part 1/2
(เปิดดู556)

Thailand Today 2020 EP94 : the Buddhist Prayer Recital Dedicated to Overcoming the Pandemic Part 2/2
(เปิดดู570)

รู้ธรรมนำชีวิต "วันวิสาขบูชา สิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ" - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู570)

พุทธุปปัตติกถา ว่าด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้า (อริยสัจจ์ ๔ แก้ปัญหาโควิด) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู517)

พุทธุปปัตติกถา ว่าด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้า (อริยสัจจ์ ๔ แก้ปัญหาโควิด) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู548)

ศาสนสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม
(เปิดดู562)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : พระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู496)

อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู551)

อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู633)

สัญญาวิปลาสกถา ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู565)

สัญญาวิปลาสกถา ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู582)

NBT - ประทีปธรรมนำชีวิต - ความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) ออก 12 มิ.ย.63 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู719)

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู686)

อนาวิลจิตตกถา ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู724)

คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู621)

มโนมยกถา ว่าด้วยสุขทุกข์อยู่ที่ใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู825)

สุญญตากถา ว่าด้วยความว่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู507)

กลยุทธ์ในการบริหารวัด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู362)

ถวายพระพรชัยมงคล ๒๗ กรกฎาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู332)

อาสากถา ว่าด้วยความหวัง (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู241)

อาสากถา ว่าด้วยความหวัง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู341)

กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ๑๑ สิงหาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู495)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู387)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู454)

พระพุทธศาสนาในสังคมโลกปัจจุบันผ่านมุมมองนักปรัชญา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู477)

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู336)

พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู325)

สัปปุริสธรรมกถา พรรณนาธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดี - พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
(เปิดดู398)

พุทธพันกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู262)

สุนักขัตตกถา ว่าด้วยฤกษ์งามยามดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู193)

นโยบายเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอดด้วยหลักธรรมภิบาล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู96)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 538 คน
เมื่อวานนี้ 683 คน
เดือนนี้ 19,338 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,203 คน
ทั้งหมด 1,665,650 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob