แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

วันวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลก' รายการสด - พระพรหมบัณฑิต - Live NBT2HD
(เปิดดู236)

กลยุทธ์การเผยแผ่ 'พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น ๖ รอบ ๗๒ พรรษา' - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู322)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส ตาม พรบ.คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู347)

ทุนเล่าเรียนหลวง : ทุนเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู378)

ขันติอานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของขันติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู406)

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู787)

การผลิตและพัฒนาครูตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู735)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู803)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู688)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู647)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู676)

ขวัญและกำลังใจแด่นักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู628)

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู721)

การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู677)

หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู496)

วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์ - เวทีเสวนา - WPY
(เปิดดู666)

กรุงรัตนโกสินทร์ อินทอโยธยา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู696)

สงกรานต์ไทย:มรดกทางวัฒนธรรมของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู668)

เขตแดนของพุทธจักรภายในอาณาจักร - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู747)

โลกปาลกถา ว่าด้วยธรรมะคุ้มครองโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู714)
ทั้งหมด 71 รายการ 1 / 4
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 153 คน
วันนี้ 1,005 คน
เมื่อวานนี้ 1,830 คน
เดือนนี้ 46,453 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,685,096 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob