แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ขอเชิญเที่ยวงาน
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงานประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงาน และให้โอวาท ประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เยรียนด้านพระพุทธศาสนาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ณ เวทีหน้า โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร (๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) (วรเดชา)

กล่าวเปิดงาน และให้โอวาท งานกิจกรรมประกวด
คณะนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 2,118 คน
เมื่อวานนี้ 1,477 คน
เดือนนี้ 22,899 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,611,138 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob