แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารงานของวัด

พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงานประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงาน และให้โอวาท ประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เยรียนด้านพระพุทธศาสนาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ณ เวทีหน้า โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร (๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) (วรเดชา)

กล่าวเปิดงาน และให้โอวาท งานกิจกรรมประกวด
คณะนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
ขณะนี้ 68 คน
วันนี้ 177 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,449 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,378,987 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob