แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บันทึกจากเจ้าอาวาส
ลำดับที่ ๑๒๒

                       

                                                    พระพรหมบัณฑิต 
                                       (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.,ดร.)
                          ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,  
กรรมการมหาเถรสมาคม, 
                        เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                                    

                                                                  

                                                        เดมอสเธนิส (Demosthenes)*           เดมอสเธนิส (Demosthenes) เป็นนักพูดดังระดับโลก มีชีวิตเมื่อสองพันปี มาแล้ว เขาเป็นยอดนักพูดของกรีก เดมอสเธนิสเป็นคนพูดติดอ่าง แต่กลายเป็นนักพูดดังของโลก ครั้งแรกเขาพูดในที่ชุมนุมชน คนฟังหัวเราะเยาะเพราะเขาพูดติดอ่าง ยิ่งคนหัวเราะ เขายิ่งพูดติดอ่าง ผลก็คือตกม้าตาย เขาไม่กล้าพูดในที่สาธารณะไปอีกนาน

          ต่อมาเดมอสเธนิสเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักเหมือนนักกีฬาสมัยนี้ที่เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เขาเลือกชายทะเลเป็นที่เก็บตัวอาศัยอยู่ในถ้ำชายทะเล แล้วฝึกพูดอย่างเดียว จุดอ่อนของเขาคือพูดติดอ่าง เขาแก้ด้วยการนำก้อนกรวดมาอมไว้ใต้ลิ้นเพื่อคุมประสาทลิ้น เวลาพูดต้องระวังไม่ให้ก้อนกรวดหายเข้าไปในลำคอ เขาใช้ก้อนกรวดคุมประสาทลิ้นไม่ให้พูดติดอ่าง เขาจินตนาการให้คลื่นที่ซัดกระทบฝั่งเหมือนกับคนโห่ฮา และเขาต้องตะโกนสู้เสียงคลื่น ในช่วงเก็บตัวเตรียมพร้อมนี้ เขาโกนศีรษะครึ่งหนึ่งเพื่อคุมตัวเองไม่ให้ออกไปไหน
         
*จากพระธรรมเทศนา ๕๗ กัณฑ์ เรื่องหลักการและวิธีการเทศน์
   สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙.,Ph.D)
   บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์รุ่นที่ ๒๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
   เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลิงค์ข่าวงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>พิธีรดน้ำศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ มีผู้ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
>>>พิธีรดน้ำหลวงอาบศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ / ประวัติโดยสังเขปคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดาของ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) 
>>>งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (คืนที่ ๒)
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์] คืนที่ ๓
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมวชิรญาณ] คืนที่ ๔
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข] คืนที่ ๕
>>>พระพรหมบัณฑิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระวิสุทธิวงศาจารย์] คืนที่ ๖ 
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมเวที] คืนที่ ๘
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า
 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 765 คน
เมื่อวานนี้ 812 คน
เดือนนี้ 3,196 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,397,805 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob