แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คำค้น
คุณค่าที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ
อนุโมทนากถา ในโอกาสที่รับพระราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที) เป็นพระโสภณวชิรวาที ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปิดอ่าน: 112)
ธรรมสวัสดี ๔๕ ปี ปตท.
บทบรรยาย แก่ผู้บริหารบริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. กรุงเทพมหานคร, เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน: 252)
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 72 คน
วันนี้ 802 คน
เมื่อวานนี้ 889 คน
เดือนนี้ 38,037 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,626,276 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob