แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี          วันพุธ ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธสถานวโนทยาน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน มีใจความว่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเป็นหน่วยวิทยบริการ ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา
 
          บัดนี้ได้ผ่านการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงดำริสร้างอาคารสูง ๔ ชั้น ยาว ๖๑ เมตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอยกฐานะจากหน่วยวิทยบริการเป็นวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีต่อไป โดยขอใช้สถานที่ของพุทธสถานวโนทยาน อันเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดสุวรรณภูมิจำนวน ๑๗๐ ไร่เศษ ที่พระปริยัติคุณาภรณ์ (พิมล เขมงฺกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิและอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดหาไว้เพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พระศาสนา    
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLPHOTO
แหล่งข้อมูล : >>>วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

2559-05-25-PBD-VITSUPAN000
2559-05-25-PBD-VITSUPAN001
2559-05-25-PBD-VITSUPAN002
2559-05-25-PBD-VITSUPAN003
2559-05-25-PBD-VITSUPAN004
2559-05-25-PBD-VITSUPAN005
2559-05-25-PBD-VITSUPAN006
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 15 คน
วันนี้ 294 คน
เมื่อวานนี้ 687 คน
เดือนนี้ 22,481 คน
เดือนที่ผ่านมา 31,138 คน
ทั้งหมด 1,508,166 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob