แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วประเทศ


ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>>>ลุ้นเทียบวุฒิ ป.ธ.๙ เป็น “ด็อกเตอร์”
>>>ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมคืบหน้า | เดลินิวส์
>>>พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม


            วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๒ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วประเทศที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

          หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีการตรา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.....ซึ่งรับรอง ป.ธ.๙ เป็นชั้นปริญญาเอก บัดนี้ได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยงข้องให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมคืบหน้า | เดลินิวส์
กรุณาคลิก>>> : http://www.dailynews.co.th/education/398229
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLPHOTO
แหล่งข้อมูล :>>>เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วประเทศ

2559-05-26-PBD-PALI000
2559-05-26-PBD-PALI001
2559-05-26-PBD-PALI002
2559-05-26-PBD-PALI003
2559-05-26-PBD-PALI004
2559-05-26-PBD-PALI005
2559-05-26-PBD-PALI006
2559-05-26-PBD-PALI007
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 70 คน
วันนี้ 787 คน
เมื่อวานนี้ 812 คน
เดือนนี้ 3,218 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,397,827 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob