แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อภัททันตะ (หลวงพ่ออ่องซาน)          วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๔๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้ติดตาม ได้รับการต้อนรับจากของหลวงพ่อภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอ) ที่อากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

          ตามที่ Ven Dr. Bhaddanta Saddhammakittisara Agga Maha Kammathanacariya ได้กราบอาราธนาอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหนาที่และผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางเพื่อร่วมพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อ่องซานสดอยา ทัตอู อองซาน เมติเทชั่นเซ็นเตอร์ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
แหล่งข้อมูล : >>>ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อภัททันตะ (หลวงพ่ออ่องซาน)

2559-05-27-PBD-MCU-AungSan000
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan008
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan007
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan006
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan005
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan004
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan003
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan002
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan001
2559-05-27-PBD-MCU-AungSan009
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 216 คน
วันนี้ 1,135 คน
เมื่อวานนี้ 1,777 คน
เดือนนี้ 50,980 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,689,623 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob