แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของอองซานสยาดอพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของอองซานสยาดอ
          เริ่มขึ้นในเวลา ๑๓.๑๕ น.ของวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในหอประชุมของสำนักกรรมฐานโมกอก เขตอองซาน เมืองย่างกุ้ง ประทศเมียนม่าร์ โดยพระภัททัตตะ กุมาราภิวังสะ ประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์เมียนม่าร์ให้ศีล พระภัททันตะติโลกาภิวังสะ ประธานใหญ่หลวงของสำนักกรรมฐานโมกอกกล่าวโอวาทกถา

          ต่อจากนั้น พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอ่านปริญญาบัตร พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำพิธีถวายปริญญาบัตรแด่ท่านสัทธัมมกิตติสาระอองซานสยาดอแล้ว แสดงปาฐกถาธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ผู้มาร่วมงาน ๒,๐๐๐ กว่าคน พิธีต่อจากนั้นเป็นการบรรเลงธรรมสังคีต การเล่าประวัติของผู้รับปริญญา การอ่านบทกวีนิพนธ์และการถวายมุทิตาสักการะจนเสร็จพิธีในเวลา ๑๗.๐๐ น.
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLPHOTO
แหล่งข้อมูล : >>>พิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของอองซานสยาดอ         

2559-05-28-PBD-AUSMCU000
2559-05-28-PBD-AUSMCU004
2559-05-28-PBD-AUSMCU001
2559-05-28-PBD-AUSMCU011
2559-05-28-PBD-AUSMCU018
2559-05-28-PBD-AUSMCU017
2559-05-28-PBD-AUSMCU016
2559-05-28-PBD-AUSMCU015
2559-05-28-PBD-AUSMCU014
2559-05-28-PBD-AUSMCU013
2559-05-28-PBD-AUSMCU010
2559-05-28-PBD-AUSMCU012
2559-05-28-PBD-AUSMCU019
2559-05-28-PBD-AUSMCU009
2559-05-28-PBD-AUSMCU008
2559-05-28-PBD-AUSMCU007
2559-05-28-PBD-AUSMCU002
2559-05-28-PBD-AUSMCU006
2559-05-28-PBD-AUSMCU003
2559-05-28-PBD-AUSMCU005
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 388 คน
วันนี้ 676 คน
เมื่อวานนี้ 1,573 คน
เดือนนี้ 44,673 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,740,488 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob