วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-07-16-AsalhaPujaDayWPYขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2561-07-10-AsanhaBuchaDayขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษาปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

บรรยายความรู้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ที่วัดประยูรฯ


ข่าวเกี่ยวเรื่อง | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
>>>พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง
>>>พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔


          วันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บรรยายความรู้ เรื่อง "ประสบการณ์ แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารวัดไทยสู่สากล" แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ จำนวน ๑๑๒ รูป ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เข้ารับฟังการบรรยาย
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
คลิกแหล่งข่าว : >>>บรรยายความรู้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ที่วัดประยูรฯ

2559-06-01-PBD-THAMMATUTA001
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA000
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA002
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA003
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA004
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA005
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA006
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA007
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA008
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA009
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA010
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA011
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA012
2559-06-01-PBD-THAMMATUTA013
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 45 คน
วันนี้ 676 คน
เมื่อวานนี้ 994 คน
เดือนนี้ 25,152 คน
เดือนที่ผ่านมา 21,811 คน
ทั้งหมด 1,193,715 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556