แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตภาค ๒


ข่าวเกี่ยวเรื่อง | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
>>>พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง
>>>พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักบริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ ป.ป.ช.


          วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ เป็น ประธานเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง)  ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

          โครงการปฏิบัติธรรมนี้จัดขึ้นตามนโยบายของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเล่าเรียนหลวง  มีพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ครั้งนี้จำนวน ๗๑ รูป ใช้เวลาฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง ๔๕ วัน

          ทั้งนี้ พระราชวรเวที รองเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ พระราชเมธากร เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรัตนาราม พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดทั้
งสามจังหวัด เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ และ ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLPHOTO
คลิกแหล่งข่าว : >>>เปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตภาค ๒

2559-06-03-PBD-SG2000
2559-06-03-PBD-SG2001
2559-06-03-PBD-SG2002
2559-06-03-PBD-SG2003
2559-06-03-PBD-SG2004
2559-06-03-PBD-SG2005
2559-06-03-PBD-SG2006
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 217 คน
วันนี้ 1,170 คน
เมื่อวานนี้ 1,777 คน
เดือนนี้ 51,015 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,689,658 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob