แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปมาณกถา' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน


พระธรรมเทศนาในพระพรหมบัณฑิตกัณฑ์อื่นๆ
>>>เรื่อง 'พุทธอุปัตติกถา' ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
>>>เรื่อง 'อติโลภกถา' ว่าด้วยความโลภเกินไป
>>>เรื่อง 'อัตตชยกถา ว่าด้วยการชนะตน

          วันเสาร์ ที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) เวลา ๐๙.๔๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เนื่องในวันธัมมัสสวนะ เรื่อง 'ปมาณกถา' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนซอยโรงคราม และพุทธศาสนิกชน

ฟังเสียงพระธรรมเทศนา>>>เรื่อง 'ปมาณกถา' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน
 
ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/วีดิโอ : พระมหาสุรชัย  สุรทสฺสี
คลิกแหล่งข่อมูล : >>>แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปมาณกถา' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน

2559-06-04-PBD-AU15WPY004
2559-06-04-PBD-AU15WPY000
2559-06-04-PBD-AU15WPY001
2559-06-04-PBD-AU15WPY002
2559-06-04-PBD-AU15WPY003
2559-06-04-PBD-AU15WPY005
2559-06-04-PBD-AU15WPY006
2559-06-04-PBD-AU15WPY007
2559-06-04-PBD-AU15WPY008
2559-06-04-PBD-AU15WPY009
2559-06-04-PBD-AU15WPY010
2559-06-04-PBD-AU15WPY011
2559-06-04-PBD-AU15WPY012
2559-06-04-PBD-AU15WPY013
2559-06-04-PBD-AU15WPY014
2559-06-04-PBD-AU15WPY015
2559-06-04-PBD-AU15WPY016
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 95 คน
วันนี้ 991 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 43,071 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,714 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob