วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-03-26-Water Festival2019ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2562-03-18-Siripakdidhamอาคาร

พระราชธรรมวาที รับถวายโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์          วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. พระราชธรรมวาที (น.ธ.เอก, พธ.ด.กิตติมศักดิ์ (ธรรมนิเทศ, มจร), ศศ.ด.กิตติมศักดิ์(ภาษาไทย, มสด.)) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์, เจ้าคณะ ๘ รับถวายโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จากสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟ เอ็ม ๙๔.๗๕ เมกเฮิรต์ซ ณ วัดนายโรง ถ.บรมราชชนนี ซ.๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งสถานี มีพลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ อดีต รมต.กระทรวงคมนาคมและอดีต ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัส มีพระราชประสิทธิวิมล เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีท่านพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้
 
ข่าว : พระมหาผล  วเิชฏฺฐสมโณ
ภาพ : FB-ชัยวัฒน์ พระราชธรรมวาที
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>พระราชธรรมวาที รับถวายโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์

2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM003
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM000
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM001
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM002
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM004
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM005
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM006
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM007
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM008
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM009
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM010
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM011
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM012
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM013
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM014
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 146 คน
วันนี้ 738 คน
เมื่อวานนี้ 1,185 คน
เดือนนี้ 27,744 คน
เดือนที่ผ่านมา 24,117 คน
ทั้งหมด 1,118,496 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556