แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระราชธรรมวาที รับถวายโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์          วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. พระราชธรรมวาที (น.ธ.เอก, พธ.ด.กิตติมศักดิ์ (ธรรมนิเทศ, มจร), ศศ.ด.กิตติมศักดิ์(ภาษาไทย, มสด.)) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์, เจ้าคณะ ๘ รับถวายโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จากสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟ เอ็ม ๙๔.๗๕ เมกเฮิรต์ซ ณ วัดนายโรง ถ.บรมราชชนนี ซ.๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งสถานี มีพลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ อดีต รมต.กระทรวงคมนาคมและอดีต ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัส มีพระราชประสิทธิวิมล เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีท่านพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้
 
ข่าว : พระมหาผล  วเิชฏฺฐสมโณ
ภาพ : FB-ชัยวัฒน์ พระราชธรรมวาที
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>พระราชธรรมวาที รับถวายโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์

2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM003
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM000
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM001
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM002
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM004
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM005
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM006
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM007
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM008
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM009
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM010
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM011
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM012
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM013
2559-06-05-RTVT-PRI94-75FM014
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 208 คน
วันนี้ 1,183 คน
เมื่อวานนี้ 1,777 คน
เดือนนี้ 51,028 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,689,671 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob