แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

บรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา"


ข่าวอื่นๆ | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
>>>พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง
>>>พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักบริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ ป.ป.ช.


          วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ บรรยายพิเศษ เรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา" แก่พระภิกษุนวกะจากทั่วประเทศจำนวน ๗๗๐ รูป ผู้เข้าร่วมโครงการบวชถวายพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลข่าว : PYMLPHOTO
ภาพ/วีดิโอ : สมหมาย  สุภาษิต, กรนัน ขันวัง ประชาสัมพันธ์ มจร.
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>บรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา"

2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON007
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON001
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON002
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON003
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON004
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON005
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON006
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON008
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON009
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON010
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON011
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON012
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON013
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON014
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON015
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON016
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON017
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON018
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON019
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON020
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON021
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON022
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON023
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON024
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON025
2559-06-08-PBD-BUDDHAMONTHON026
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 135 คน
วันนี้ 835 คน
เมื่อวานนี้ 1,830 คน
เดือนนี้ 46,283 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,684,926 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob