แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กล่าวถวายรายงานต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


ข่าวเกี่ยวข้อง
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายความรู้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"


          วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ กล่าวถวายรายงานต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ/ประทานวุฒิบัตร โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ นี้ มีผู้จบหลักสูตรการอบรมจำนวน ๑๑๒ รูป ในพิธีมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และสาธุชนเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะ
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : FB-Yanaveero Phikkhu
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>กล่าวถวายรายงานต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU004
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU000
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU001
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU002
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU003
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU005
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU006
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU007
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU008
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU009
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU010
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU011
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU012
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU013
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU014
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU015
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU016
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU017
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU018
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU019
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU020
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU021
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU022
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU023
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU024
2559-06-09-PBD-SRJ-PPTMCU025
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 770 คน
เมื่อวานนี้ 812 คน
เดือนนี้ 3,201 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,397,810 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob