วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-07-16-AsalhaPujaDayWPYขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2561-07-10-AsanhaBuchaDayขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษาปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เป็นประธานเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี


ข่าวอื่นๆ 
>>>พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม


          วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี/กล่าวสัมโมทนียกถา และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

          สำหรับวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีนั้น เดิมได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หน่วยวิทยบริการ) เมื่อปี ๒๕๔๘ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศยกฐานะหน่วยวิทยบริการ ให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และ***[ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]
 
ในเครือข่ายข่าว
>>>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
>>>FB-WATPRAYOON
>>>FB-PHON
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : Mcu Tv-Channel
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี/กล่าวสัมโมทนียกถา

2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU017
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU000
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU001
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU002
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU003
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU004
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU005
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU006
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU007
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU008
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU009
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU010
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU011
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU012
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU013
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU014
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU015
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU016
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU018
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU019
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU020
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU021
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU022
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU023
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU024
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU025
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU026
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU027
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU028
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU029
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU030
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU031
2559-06-12-PBD-RBRSUBMCU032
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 50 คน
วันนี้ 696 คน
เมื่อวานนี้ 994 คน
เดือนนี้ 25,172 คน
เดือนที่ผ่านมา 21,811 คน
ทั้งหมด 1,193,735 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556