วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-07-16-AsalhaPujaDayWPYขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2561-07-10-AsanhaBuchaDayขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษาปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

บรรยายเรื่อง "เทคนิคและแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา"


ข่าวอื่นๆ | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
>>>พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง
>>>พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักบริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ ป.ป.ช.      
>>>บรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" ปี ๒๕๕๘ [ชมวีดิทัศน์]       

          วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๙.๔๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"เทคนิคและแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" ในที่ประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศทึ่จัด ขึ้นประจำปี ๒๕๕๙ โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทศาสนาแห่งชาติ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
ในเครือข่ายข่าว
>>>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
>>>FB-WATPRAYOON
>>>FB-PHON
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลข่าว : PYMLPHOTO
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>บรรยายเรื่อง "เทคนิคและแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา"

2559-06-13-PBD-SRJ-RAI006
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI000
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI001
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI002
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI003
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI004
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI005
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI007
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI008
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI009
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI010
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI011
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI012
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI013
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI014
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI015
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI016
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI017
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI018
2559-06-13-PBD-SRJ-RAI019
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 49 คน
วันนี้ 671 คน
เมื่อวานนี้ 994 คน
เดือนนี้ 25,147 คน
เดือนที่ผ่านมา 21,811 คน
ทั้งหมด 1,193,710 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556