วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์          วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ที่ได้ทัศนศึกษาโดยเรียนรู้ศีลธรรม จริยธรรม ภาย ใต้โครงการจาริกวัด จารึกธรรม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          และในการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และคณะพระวิทยากร ได้ให้ความรู้สถานเรียนรู้ลานธรรมภายในวัด เช่นพระอุโบสถ/พระวิหาร, เขามอ (เขาเต่า), ศาลาพระวิหารคต, พระบรมธาตุมหาเจดีย์/พิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร และลานธรรมอื่นๆ
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข้อมูลข่าว : พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ, พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี, พระมหาวันชัย หาสปฺปญฺโญ
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

2559-06-15-MMTCSDWPY000
2559-06-15-MMTCSDWPY001
2559-06-15-MMTCSDWPY002
2559-06-15-MMTCSDWPY003
2559-06-15-MMTCSDWPY004
2559-06-15-MMTCSDWPY005
2559-06-15-MMTCSDWPY006
2559-06-15-MMTCSDWPY007
2559-06-15-MMTCSDWPY008
2559-06-15-MMTCSDWPY009
2559-06-15-MMTCSDWPY010
2559-06-15-MMTCSDWPY011
2559-06-15-MMTCSDWPY012
2559-06-15-MMTCSDWPY013
2559-06-15-MMTCSDWPY014
2559-06-15-MMTCSDWPY015
2559-06-15-MMTCSDWPY016
2559-06-15-MMTCSDWPY017
2559-06-15-MMTCSDWPY018
2559-06-15-MMTCSDWPY019
2559-06-15-MMTCSDWPY020
2559-06-15-MMTCSDWPY021
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 146 คน
วันนี้ 1,127 คน
เมื่อวานนี้ 1,188 คน
เดือนนี้ 28,176 คน
เดือนที่ผ่านมา 34,414 คน
ทั้งหมด 1,260,836 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556