แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

บรรยายเรื่อง "หลักการบริหารการศึกษาสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์"


ข่าวอื่นๆ | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
>>>พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง
>>>พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"
>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักบริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ ป.ป.ช. 
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคและแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา"


          วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"หลักการบริหารการศึกษาสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์" ในที่ประชุมเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนประจำจังหวัด ครูสอนนักธรรม ครูสอนบาลี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLPHOTO
คลิกแหล่งข้อมูล :>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง "หลักการบริหารการศึกษาสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์"

2559-06-15-PBD-SPYBKK001
2559-06-15-PBD-SPYBKK000
2559-06-15-PBD-SPYBKK002
2559-06-15-PBD-SPYBKK003
2559-06-15-PBD-SPYBKK004
2559-06-15-PBD-SPYBKK005
2559-06-15-PBD-SPYBKK006
2559-06-15-PBD-SPYBKK007
2559-06-15-PBD-SPYBKK008
2559-06-15-PBD-SPYBKK009
2559-06-15-PBD-SPYBKK010
2559-06-15-PBD-SPYBKK011
2559-06-15-PBD-SPYBKK012
2559-06-15-PBD-SPYBKK013
2559-06-15-PBD-SPYBKK014
2559-06-15-PBD-SPYBKK015
2559-06-15-PBD-SPYBKK016
2559-06-15-PBD-SPYBKK017
2559-06-15-PBD-SPYBKK018
2559-06-15-PBD-SPYBKK019
2559-06-15-PBD-SPYBKK020
2559-06-15-PBD-SPYBKK021
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 128 คน
วันนี้ 342 คน
เมื่อวานนี้ 1,069 คน
เดือนนี้ 46,859 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,685,502 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob