แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-05-09-royal scholarshipพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์          วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้า ประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว
>>>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
>>>FB-WATPRAYOON
>>>FB-PHON

 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLPHOTO
คลิกแหล่งข้อมูล : >>> เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

2559-06-15-PBD-SG2MCU022
2559-06-15-PBD-SG2MCU000
2559-06-15-PBD-SG2MCU001
2559-06-15-PBD-SG2MCU002
2559-06-15-PBD-SG2MCU003
2559-06-15-PBD-SG2MCU004
2559-06-15-PBD-SG2MCU005
2559-06-15-PBD-SG2MCU006
2559-06-15-PBD-SG2MCU007
2559-06-15-PBD-SG2MCU008
2559-06-15-PBD-SG2MCU009
2559-06-15-PBD-SG2MCU010
2559-06-15-PBD-SG2MCU011
2559-06-15-PBD-SG2MCU012
2559-06-15-PBD-SG2MCU013
2559-06-15-PBD-SG2MCU014
2559-06-15-PBD-SG2MCU015
2559-06-15-PBD-SG2MCU016
2559-06-15-PBD-SG2MCU017
2559-06-15-PBD-SG2MCU018
2559-06-15-PBD-SG2MCU019
2559-06-15-PBD-SG2MCU020
2559-06-15-PBD-SG2MCU021
2559-06-15-PBD-SG2MCU023
2559-06-15-PBD-SG2MCU024
2559-06-15-PBD-SG2MCU025
2559-06-15-PBD-SG2MCU026
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 42 คน
วันนี้ 140 คน
เมื่อวานนี้ 556 คน
เดือนนี้ 20,191 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,878 คน
ทั้งหมด 2,016,945 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob