แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พิธีเปิดการศึกษา มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๙.๓๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ เป็น ประธานและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ในพิธีเปิดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ในเวลา ๙.๕๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นพระราชวรมุนี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, พระปลัดนนท์ กิตฺติปญฺโญ ประธานสภานิสิต ถวายพานพุ่มสักการะแด่องค์อธิการบดี, พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ นายกองค์กรบริหารนิสิต ถวายกรวยเทียนแพแด่องค์อธิการบดี ตามลำดับ หลังจากนั้นพระราชวรมุนี กล่าวถวายรายงานต่อองค์อธิการบดี

          เวลาต่อมา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มอบคำสั่งแต่งตั้งประธาน, รองประธานสภานิสิต, นายกองค์กรนิสิต, รองนายกองค์กรนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙ มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดภาพถ่าย/พานไหว้ครู แก่ผู้ชนะตามลำดับ และหลังจากนั้นได้ให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นพิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
ฟังเสียง/ดาวน์โหลด:>>>เรื่อง'ทำอย่างไรจึงเรียนเก่งในระดับอุดมศึกษา'พิธีเปิดการศึกษา ๒๕๕๙
คลิกชมวีดิทัศน์:>>>เรื่อง'ทำอย่างไรจึงเรียนเก่งในระดับอุดมศึกษา'พิธีเปิดการศึกษา ๒๕๕๙

                                                   
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว
>>>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
>>>FB-WATPRAYOON
>>>FB-PHON
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : มจร
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>พิธีเปิดการศึกษา มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

2559-06-16-PBD-OPENLTMCU002
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU000
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU001
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU003
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU004
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU005
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU006
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU007
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU008
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU009
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU010
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU011
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU012
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU013
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU014
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU015
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU016
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU017
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU018
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU019
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU020
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU021
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU022
2559-06-16-PBD-OPENLTMCU023
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 148 คน
วันนี้ 1,034 คน
เมื่อวานนี้ 1,830 คน
เดือนนี้ 46,482 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,685,125 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob